Him – The Funeral of Hearts


ORYGINALNY TEKST

Love´s the funeral of hearts
And an ode for cruelty
When angels cry blood
On flowers of evil in bloom

The funeral of hearts
And a plea for mercy
When love is a gun
Separating me from you

She was the sun
Shining upon
The tomb of your hopes and dreams so frail
He was the moon
Painting you
With it´s glow so vulnerable and pale

Love´s the funeral of hearts
And an ode for cruelty
When angels cry blood
On flowers of evil in bloom

The funeral of hearts
And a plea for mercy
When love is a gun
Separating me from you

She was the wind,carrying in
All the troubles and fears here for
years tried to forget
He was the fire,restless and wild
And you were like a moth to that flame
(It´s the funeral of hearts)

The heretic seal beyond divine
Pray to God who´s deaf and blind
The last rites for souls on fire
Three little words and a question why

Love´s the funeral of hearts
And an ode for cruelty
When angels cry blood
On flowers of evil in bloom

The funeral of hearts
And a plea for mercy
When love is a gun
Separating me from you

TŁUMACZENIE:

Miłość jest pogrzebem serc
I odą do okrucieństwa
Kiedy anioły płaczą krwią
Na kwiatach zła w rozkwicie

Pogrzeb serc
I błaganie o litość
Kiedy miłość jest rewolwerem
który oddziela mnie od ciebie

Ona była słońcem
Świecącym nad
Grobem twoich nadzieii i marzeń tak kruchych
On był księżycem
Malującym ciebie
W swoim blasku, tak poddatnym na zranienie i bladym

Miłość jest pogrzebem serc
I odą do okrucieństwa
Kiedy anioły płaczą krwią
Na kwiatach zła w rozkwicie

Pogrzeb serc
I błaganie o litość
Kiedy miłość jest rewolwerem
który oddziela mnie od ciebie

Ona była wiatrem, niosącym
wszystkie kłopoty i obawy
o których od lat starała sie zapomnieć
On był ogniem,
niespokojnym i dzikim
A ty byłaś jak ćma dla tego płomienia
(To jest pogrzeb serc)

Heretycka pieczęć ponad boską
Módl się do Boga, który jest głuchy i ślepy
Ostatnie namaszczenie dla dusz w ogniu
Trzy małe słowa i pytanie dlaczego

Miłość jest pogrzebem serc
I odą do okrucieństwa
Kiedy anioły płaczą krwią
Na kwiatach zła w rozkwicie

Pogrzeb serc
I błaganie o litość
Kiedy miłość jest rewolwerem
Który oddziela mnie od ciebie

Pogrzeb serc
I odą do okrucieństwa
Kiedy anioły płaczą krwią
Na kwiatach zła w rozkwicie

This entry was posted in Teksty Piosenek. Bookmark the permalink.

Comments are closed.