Him – I’ve Crossed Oceans Of Wine To Find You


ORYGINALNY TEKST

There was a time when I
Could breath my life into you
One by one your pale fingers
Started to move
And I touched your face
And all death was erased
And you smiled like an angel
Falling from heaven
Oh
Just to be lift up again
Oh, oh

And you kissed my lips
With those once cold fingertips
You run me back to life
And all things come to an end
We don’t have to pretend
Slowly we fall asleep
And never wake up again
Oh, oh oh

We’re so Christ like
We’re so lifelike
Vampire Christ

We’re so alive
We’re so lifelike
Vampire Christ

In the grace
Of this love
We rise in pain, oh
And death is not far away
And soon we’ll sleep
And never wake up again, oh

There was a time when I
Could breath my life
Into you
And all’s been come to an end, oh
We don’t have to pretend
Slowly we fall asleep

We’re Christ like
So lifelike
Vampire Christ

We’re so lifelike
So Christ like
A Vampire Christ

TŁUMACZENIE:

Był czas, gdy mogłem
Oddychać swoim życiem w tobie
Jeden po drugim twoje blade palce
Zaczęły się poruszać
I dotknąłem twojej twarzy
I cała śmierć była wymazana
I uśmiechnęłaś się jak anioł
Spadający z nieba
Aby po prostu znów być uniesionym

I pocałowałaś moje usta
Tymi niegdyś chłodnymi opuszkami
Przywróciłaś mnie do życia
I wszystkie rzeczy zmierzają do końca
Nie musimy udawać
Powoli zapadamy w sen
I nigdy się nie zbudzimy

Jesteśmy tak bardzo podobni Chrystusowi
Tak bardzo realistyczni
Chrystus wampir

Jesteśmy tak bardzo.
Jesteśmy tak bardzo realistyczni
Chrystus wampir

W łasce
Naszej miłości
Rośniemy w bólu
I śmierć nie jest daleko
I niedługo zaśniemy
I nigdy się nie przebudzimy

Był czas, gdy
Mogłem oddychać swoim życiem
W tobie
I wszystkie rzeczy zmierzają do końca
Nie musimy udawać
Powoli
Zapadamy w sen

Jesteśmy tacy podobni Chrystusowi
Tak bardzo realistyczni
Chrystus wampir

Tak bardzo realistyczni
Tak bardzo podobni do Chrystusa
Chrystus wampir

This entry was posted in Teksty Piosenek. Bookmark the permalink.

Comments are closed.