Him – For you


ORYGINALNY TEKST

In the grace of your love I writhe, writhe in pain
In 666 ways I love you and I hope you feel the same

I’m for you
I’m for you

I’m killing myself for your love and again all is lost
In 777 ways I love you ’til my death do us apart

I’m for you – and I’m dying for your love
I’m for you – and my heaven is wherever you are
I’m for you – and I’m dying for your love
I’m for you – and my heaven is wherever you are

In 666 ways I love you and my heaven is wherever
you are

I’m here for you – I am here for you
I’m here for you – I am here for you
I’m here for you – I am here for you
I’m here for you – I am here for you

TŁUMACZENIE:

Błogosławiony przez twoją miłość, cierpię, skręcam się z bólu
W 666 sposobów kocham cię i mam nadzieje że ty czujesz to samo

Istnieję dla ciebie
Istnieję dla ciebie

Zabijam się dla twojej miłości i znów wszystko jest stracone
Na 777 sposobów kocham cię dopóki moja śmierć nasz nie rozdzieli

Istnieje dla ciebie- i umieram dla twojej miłości
Istnieje dla ciebie- i moje niebo jest wszędzie tam gdzie ty jesteś
Istnieje dla ciebie- i umieram dla twojej miłości
Istnieje dla ciebie- i moje niebo jest wszędzie tam gdzie ty jesteś

Na 666 sposobów kocham cię i moje niebo jest wszędzie tam gdzie ty

Jestem tu dla ciebie Jestem tu dla ciebie
Jestem tu dla ciebie Jestem tu dla ciebie
Jestem tu dla ciebie Jestem tu dla ciebie
Jestem tu dla ciebie Jestem tu dla ciebie

This entry was posted in Teksty Piosenek. Bookmark the permalink.

Comments are closed.