Him – Dying Song


ORYGINALNY TEKST

I’ve seen you breathe life into the weakest of hearts,
And heard you scream out loud the sweetest poem,

Echoing across the ocean reminding
Me why I still try,
To hold onto whatever is left of you and I,

Shedding skin to a dying song,
We hum along to the evening sun ’till we are no more,
Little deaths to a dying song,
Sound a lot like life,

I’ve seen these dreams being crushed by a single thought,
And felt the envy of sadness engulf all warmth,
Barely alive under ice by exchanging sighs,
With tomorrow quivering in the loneliest light,

Shedding skin to a dying song,
We hum along to the evening sun ’till we are no more,
Little deaths to a dying song,
Sound a lot like life,
Life and love,
With you

Crawl back into bed tomorrow is trembling
at the sight of you and I,

Shedding skin to a dying song,
We hum along to the evening sun ’till we are no more,
Little deaths to a dying song,
Sound a lot like life,
Life and love

TŁUMACZENIE:

Widziałem jak tchnęłaś nowego ducha w najsłabsze z serc,
I słyszałem jak wykrzyczałaś głośno najsłodszy wiersz

Echo rozbrzmiewające poprzez ocean przypomina
Mi dlaczego wciąż próbuję
się trzymać czegokolwiek, co pozostało między nami

Zrzucając skórę dla umierającej piosenki
Nucimy wciąż do wieczornego słońca dopóki nie będziemy już
Małymi śmierciami dla umierającej piosenki,
która brzmi podobnie jak życie

Widziałem jak te sny były zniszczone jedną myślą,
I czułem jak zazdrość ze smutku pochłonęła całe ciepło,
Ledwo żywy pod lodem, przez wymienianie westchnień
Z jutrem drżącym w najsamotniejszym świetle

Zrzucając skórę dla umierającej piosenki
Nucimy wciąż do wieczornego słońca dopóki nie będziemy już
Małymi śmierciami dla umierającej piosenki,
która brzmi podobnie jak życie
życie i miłość
z tobą

Wróć do łóżka, dzień jutrzejszy drży
na widok ciebie i mnie

Zrzucając skórę dla umierającej piosenki
Nucimy wciąż do wieczornego słońca dopóki nie będziemy już
Małymi śmierciami dla umierającej piosenki,
która brzmi podobnie jak życie
życie i miłość

This entry was posted in Teksty Piosenek. Bookmark the permalink.

Comments are closed.