Him – Drawn and Quartered


ORYGINALNY TEKST

We could be like all the others with nowhere to go
Paint ourselves into a corner, with hope
This could be the end of everything we’re afraid of
Or a dream of one

Let’s hold these hearts for one another
It’s worth all the wounds, it must be
If I’m drawn and quartered, it’s only for you
Shall we hold that thought now and forever
In all shades of blue

So why won’t you? (why won’t you?)
They’re waiting for you (waiting for you)
So why won’t you? (go on and run)

Every part of me wants to believe
There’s a darkness we need to feel
For the brightest light to be seen and felt inside
Only because of you

Let’s hold these hearts for one another
It’s worth all the wounds, it must be
If I’m drawn and quartered, it’s only for you
Shall we, hold that thought now and forever
In all shades of blue

So why won’t you? (why won’t you?)
Babe, want you to (want you to)
So why won’t you?
Go on and run with them
Run away
Go on and run away
and I’ll stay yours
Drawn and quartered
Drawn and quartered
Drawn and quartered
For you
It’s all I can do

My baby
Hold that thought now and forever, in all shades of blue
So why won’t you? (why won’t you?)
I’ll wait for you (I’ll wait for you)
So why won’t you?(Go on and run)
Why won’t you? (Go on and run)
So why won’t you go on and run
With me run away

Hold these hearts for one another
Hold these thoughts now and forever we’ll be
Always

TŁUMACZENIE:

Mogliśmy być jak wszyscy inni i iść donikąd
Zostać z nadzieją w sytuacji bez wyjścia
To mógłby być koniec wszystkiego, czego się boimy
Albo marzenia o jedności

Zatrzymajmy te serca dla siebie nawzajem
To warte wszystkich ran, tak musi być
Jeśli jestem rozdarty i poćwiartowany, to tylko dla ciebie
Zatrzymajmy tę myśl teraz i na wieczność
We wszystkich odcieniach smutku

Więc dlaczego nie chcesz? (dlaczego nie chcesz?)
Czekają na ciebie (czekam na ciebie)
Więc dlaczego nie chcesz? (iść dalej i uciec)

Każda cząstka mnie chce wierzyć, że
Jest ciemność którą musimy czuć
Dla najjaśniejszego światła, by je zobaczyć i poczuć w środku
Tylko z powodu Ciebie

Zatrzymajmy te serca dla siebie nawzajem
To warte wszystkich ran, tak musi być
Jeśli jestem rozdarty i poćwiartowany, to tylko dla ciebie
Zatrzymajmy tę myśl teraz i na wieczność
We wszystkich odcieniach smutku

Więc dlaczego nie chcesz? (dlaczego nie chcesz?)
maleńka ,chcę abyś tak zrobiła (chcę abyś tak zrobiła)
Więc dlaczego nie chcesz?
Iść dalej i uciec z nimi
Uciekaj
idź dalej i uciekaj
A ja zostanę twój
Rozdarty i poćwiartkowany
Rozdarty i poćwiartkowany
Rozdarty i poćwiartkowany
Dla ciebie
To wszystko co mogę zrobić

Moja maleńka
Zachowaj tę myśl teraz i na wieczność, we wszystkich odcieniach smutku
Więc dlaczego nie chcesz? (dlaczego nie chcesz?)
Zaczekam na ciebie (zaczekam na ciebie)
Więc dlaczego nie chcesz? (iść dalej i uciec)
Dlaczego nie chcesz? (iść dalej i uciec)
Więc dlaczego nie chcesz iść dalej i uciec
Uciec ze mną

Zatrzymaj te serca dla siebie nawzajem
Zatrzymaj te myśli teraz i na wieczność ze sobą

Na zawsze

This entry was posted in Teksty Piosenek. Bookmark the permalink.

Comments are closed.