Him – Borellus


ORYGINALNY TEKST

Essential Salts of animals may
Be so prepared and preserved
That an ingenious man
May have the whole Ark of Noah in his own
Study and raise the fine shape of an animal
Out of its ashes at his pleasure
Ahhh, ahhh, ahhh
Ahhh, ahhh, ahhh
Oh

Unhappy is he to whom the memories of childhood
Bring only fear and sadness
Oho, yes lovely
Wretched is he who looks back upon lone hours
In vast and dismal chambers
With brown hangings
And maddening rows of antique books
Watch them in twilight groves
Oh, in twilight groves
Oh, in twilight groves
Ah

By method from the essential salts
Of humane dust
A philosopher may call up the shape
Of any dead ancestor
From the dust where into his body
Has been incinerated, incinerated, incinerated
You’re under pressure baby
Christ has returned
He’s returning in every new born child
In every new born child
You’re under pressure baby
Christ has returned
He’s returning in every new born child
In every new born child
In every new born child

Essential Salts of animals may
Be so prepared and preserved
That an ingenious man
May have the whole Ark of Noah in his own
Study and raise the fine shape of an animal
Out of its ashes at his pleasure
You’re under pressure baby
Christ has returned
He’s returning in every new born child
In every new born child
You’re under pressure baby
Christ has returned, he’s returning in every new born child
In every new born child

TŁUMACZENIE:

Sole właściwe zwierząt
Są tak przetworzone i zakonserwowane
Że pomysłowy człowiek
Może mieć całą Arkę Noego na własność
Nauka i wzrost odpowiedniego kształtu zwierzęcia
Z popiołów dla jego przyjemności
Ahhh, ahhh, ahhh
Ahhh, ahhh, ahhh
o

Nieszczęśliwy ten, dla którego wspomnienia z dzieciństwa
Przyniosą tylko strach i smutek
Oho, tak wspaniale
Nieszczęsny jest ten, kto patrzy na samotne godziny
W ogromnych i ponurych komnatach
Z brązowymi zasłonami
I doprowadzającymi do szału rzędami antycznych książek
Oglądaj je w gajach zmierzchu
Oh, w gajach zmierzchu
Oh, w gajach zmierzchu
Ah

Metodą z właściwych soli
Ludzkich prochów
Filozof może wywołać kształt
Każdego z martwych przodków
Z prochów, w które w jego ciało
Zostało spalone, spalone, spalone
Jesteś pod presją, kochanie
Chrystus powrócił
On wraca w każdym nowo narodzonym dziecku
W każdym nowo narodzonym dziecku
Jesteś pod presją, kochanie
Chrystus powrócił
On wraca w każdym nowo narodzonym dziecku
W każdym nowo narodzonym dziecku
W każdym nowo narodzonym dziecku

Sole właściwe zwierząt
Są tak przetworzone i zakonserwowane
Że pomysłowy człowiek
Może mieć całą Arkę Noego na własność
Nauka i wzrost odpowiedniego kształtu zwierzęcia
Z popiołów dla jego przyjemności
Jesteś pod presją, kochanie
Chrystus powrócił
On wraca w każdym nowo narodzonym dziecku
W każdym nowo narodzonym dziecku
Jesteś pod presją, kochanie
Chrystus powrócił
On wraca w każdym nowo narodzonym dziecku
W każdym nowo narodzonym dziecku

This entry was posted in Teksty Piosenek. Bookmark the permalink.

Comments are closed.