Him – And love said no


ORYGINALNY TEKST

And love said no

And love’s light blue
Led me to you
Through the emptiness that had become my home
And love’s lies cruel
Introduced me to you
And at that moment I knew I was out of hope

Kill me
I begged and love said no
Leave me
for dead and let me go
Kill me
I cried and love said no
Kill me
I cried and love said no

Love’s icy tomb
Dug open for you
Lies in a cemetery that bears my name
Love’s violent tune
From me to you
Rips your heart out and leaves you
Bleeding with a smile on your face

Kill me
I begged and love said no
Leave me
for dead and let me go
Kill me
I cried and love said no
Kill me
I cried and love said no

And love said no

And love’s light blue
Took me from you
And at that moment I knew I was out of hope
Again

Kill me
I begged and love said no
Leave me
for dead and let me go
Kill me
I cried and love said no
Kill me
I cried and love said no

And love said no
And love said no

TŁUMACZENIE:

A miłość powiedziała „nie”

I błękitne światło miłości,
Poprowadziło mnie do ciebie,
Poprzez pustkę, która stała się moim domem,
Okrutne kłamstwa miłości
Przedstawiły mnie tobie
I w tamtym momencie wiedziałem, że nie ma dla mnie nadziei.

Zabij mnie,
Błagałem, a miłość powiedziała „nie”,
Zostaw mnie,
Aż do śmierci i daj mi odejść,
Zabij mnie,
Płakałem, a miłość powiedziała „nie”,
Zabij mnie,
Płakałem, a miłość powiedziała „nie”.

Miłości lodowaty grób,
Wykopany dla ciebie,
Leży na cmentarzu, który nosi moje imię,
Miłości gwałtowna melodia
Ode mnie do ciebie
Wypruwa twoje serce i zostawia cię
Krwawiącego z uśmiechem na twojej twarzy

Zabij mnie,
Błagałem, a miłość powiedziała „nie”,
Zostaw mnie,
Aż do śmierci i daj mi odejść,
Zabij mnie,
Płakałem, a miłość powiedziała „nie”,
Zabij mnie,
Płakałem, a miłość powiedziała „nie”.

A miłość powiedziała „nie”

Błękitne światło miłości,
Zabrało mnie od ciebie,
I w tym momencie wiedziałem, że nie ma dla mnie nadziei,
Znów.

Zabij mnie,
Błagałem, a miłość powiedziała „nie”,
Zostaw mnie,
Aż do śmierci i daj mi odejść,
Zabij mnie,
Płakałem, a miłość powiedziała „nie”,
Zabij mnie,
Płakałem, a miłość powiedziała „nie”.

A miłość powiedziała „nie”
A miłość powiedziała „nie”

This entry was posted in Teksty Piosenek. Bookmark the permalink.

Comments are closed.